VÝROBA

Od roku 1999 firma SaND prevádzkuje výrobu transportbetónu vo vlastnej betonárni, ktorá prešla koncom roku 2010 inováciou. Bola vystavaná nová betonáreň WETBETON 45 od výrobcu SIMEM, disponujúca modernou počítačom riadenou technológiou, ktorá zabezpečuje vysokú kvalitu a presnosť betónových receptúr, rozšírenie výrobného sortimentu betónových zmesí a zvýšenie produkcie betónu.



CERTIFIKÁTY

Na svoj stavebný výrobok – Betón podľa STN EN 206-1 vlastní firma CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY SK04 – ZSV - 0158 vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o. Bratislava v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č.158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Pravidelne v priebehu výroby betónových zmesí Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Skúšobné laboratórium pobočky Žilina vykonáva skúšky objemovej hmotnosti betónu (STN EN 12390-7: 2009) a pevnosti betónu v tlaku (STN EN 12390-3: 2010) t.z. PROTOKOL O SKÚŠKE

 

Podľa požiadaviek zákazníkov vyrobíme aj iné betónové zmesi s certifikátom.


PONUKA BETÓNOVÝCH ZMESÍ

Našim zákazníkom ponúkame rozvoz betónových zmesí autodomiešavačmi TATRA T815 s objemom 5 m³ a MERCEDES-BENZ AXOR s objemom 9 m³.


Stavebný výrobok – Betón podľa STN EN 206-1:
C 8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22-S3, Cl 0,4 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22-S3, max.priesak 50mm, C 30/37 – XC4,
XD2, XA1(SK) – Cl 0,2 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax4-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax4-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax4-S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax8-S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,4 – Dmax8-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax8-S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax16-S3, max.priesak 50mm
C 30/37 – XC4, XD2, XF2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax22-S4, max.priesak 50mm
 
Stavebný výrobok – Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN EN 73 6123:
CB III – Cl 0,4 – Dmax22-S3
 
Stavebný výrobok – Cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy podľa STN EN 14227-1:
CBGM – C5/6 systém I – Dmax22 – G1 – A – CEM II/B-S 42,5 N (3 %)
CBGM – C8/10 systém I – Dmax22 – G1 – A – CEM II/B-S 42,5 N (4 %)
CBGM – C12/15 systém I – Dmax22 – G1 – A – CEM II/B-S 42,5 N (5 %)
Aktuálny cenník - info tel.:
043/ 413 34 59   0905 357 970