EU projekt 1

EU projekt 2

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Cieľom tohto projektu, ktorý získal finančnú podporu zo Štrukturálnych fondov SR je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Jozef Paľo - Stavebná a nákladná doprava, 038 O2 Diaková 57
- Projektje zameraný na výstavbu modernej, počítačom riadenej betonárky
- Tento projekt je finančne podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja
- Projekt sa realizuje v priemyselnej zóne Košúty II, Martin

Projekt výstavby novej, počítačom riadenej technológie, zaradí podnik do zoznamu konkurencieschopných výrobcov transportného betónu na našom trhu.
Špecifickými výsledkami projektu sa dosiahne:
- Vysoká kvalita a presnosť betónových receptúr
- Rozšírenie výrobného sortimentu betónových zmesí
- Zvýšenie produkcie betónu
- Zníženie energetickej náročnosti výroby

 

Realizácia projektu začala 23.09.2010 a bola
ukončená k 31.12.2010.

Výška poskytnutého finančného príspevku
je 333 215,- EU.


betonáreň v prevádzke