Vítajte na stránkach firmy SaND!

ISO certifikáty spoločnosti SAND-SK
Firma SaND bola založená v roku 1993 v Martine. Za roky svojho pôsobenia sa dynamicky rozvíjala a dnes má vybudované komplexné logistické zázemie.Vlastní rozsiahly areál, v ktorom sa nachádza administratívna budova, parkovacie plochy, dielne, čerpacia stanica, skladové hospodárstvo, výrobňa betónových zmesí a ubytovacie kapacity pre svojich zamestnancov. Poskytuje komplexné služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy, realizuje práce so stavebnou mechanizáciou a predáva vlastné betónové zmesi.

Kamionovú dopravu prevádzkujeme po Slovensku a po celej Európe. Vysoká odborná kvalita poskytovaných služieb je garantovaná moderným, pravidelne obnovovaným vozovým parkom, ale aj dodržiavaním zákonov platných v Slovenskej republike a štátoch Európskej Únie. Všetky ťahače a návesy spĺňajú emisné, bezpečnostné, technicko-prevádzkové ako aj hlukové normy zakotvené v európskych predpisoch známych pod označením EURO 2 až EURO 5.

Stavebná mechanizácia a príprava stavieb. Našou snahou je poskytovať kvalitné a profesionalne služby pri stavebnej príprave a aj pri realizácií stavby. Náš strojný park obsahuje viac ako 30 rôznych strojných mechanizmov, ktorý pravidelne modernizujeme a rozširujeme.

Betónové zmesi vyrábame v certifikovanej betonárke. Naša spoločnosť v rámci komplexných služieb zabezpečuje jeho rozvoz vlastnými autodomiešavačmi.

Certifikáty: BS OHSAS 18001:2007  |  ISO 14001:2015  |  ISO 9001:2015

Služby, ktoré vám ponúkame pri stavbách, doprave a výrobe betónu


 • komplexnú cestnú nákladnú dopravu
 • špeciálnu prepravu nadrozmerných nákladov
 • tuzemskú a medzinárodnú kamiónovú prepravu
 • prenájom stavebných strojov a motorových vozidiel
 • opravu nákladných vozidiel a stavebných strojov
 • činnosť stavebného dozoru-pozemné a dopravné stavby
 • činnosť stavbyvedúceho-pozemné a dopravné stavby
 • sprostredkovanie obchodu
 • práce autožeriavmi
 • výrobu transportbetónu
 • stavebnú činnosť

Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce

 • SAND SK, s.r.o, Košúty 2 - priemyselná zóna , 036 01 Martin
 • Evidenčné číslo verejného obstarávania: SAND – KZP
 • Číslo zmluvy o NFP: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N727
 • Názov zákazky: VÝROBNÁ A OPRAVÁRENSKÁ DIEĽŇA – STAVEBNÉ ÚPRAVY